Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 511 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Kerkelijke Kas Rotterdam 1888-03-15 nr. 16

15-04-1888
25-03-1890
02-05-1890

Kynologen-(hondenkenners-)vereeniging "Nederland" Rotterdam 1897-02-18 nr. 16

07/08-03-1897

1896-09-17
Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam Rotterdam 1888-02-27 nr. 17

10-04-1888
01-11-1890

Scheepstimmerlieden-Vereeniging "Op hoop van Eendracht" Rotterdam 1873-05-09 nr. 17

27-08-1873
29-06-1895

Vereeniging van IJselsteenfabrikanten Rotterdam 1887-05-17 nr. 17

23-07-1887

Fortuna Rotterdam 1892-09-01 nr. 17

05-10-1892

1881-12-01
"Excelsior", vereeniging van spiritualisten Rotterdam 1902-01-27 nr. 17

14-02-1902

1900-01-26
Dansclub "Excelsior" Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-08
Vereenigde corporatiën van neutrale beëdigde meters en wegers Rotterdam 1902-10-07 nr. 17

23-10-1902

1902-06-19
Vereeniging "Bijzondere School voor Meisjes" Rotterdam 1890-12-12 nr. 18

05-03-1891

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Rotterdam 1893-09-27 nr. 18

25-10-1893

Schoenmakersvereeniging "St. Crispijn" onder de zinspreuk "Eendracht maakt Macht" Rotterdam 1890-02-27 nr. 18

13-04-1890

Timmerlieden-Vereeniging de Kracht Rotterdam 1873-05-09 nr. 18

14-08-1873

Timmerlieden-Vereeniging Eendracht tot Vooruitgang Rotterdam 1884-12-07 nr. 18

18-02-1885
10-10-1890

Rotterdamsche straatmakersvereeniging "Hulp bij ziekte" Rotterdam 1903-02-07 nr. 18

28-02-1903

1902-07-01
Het Pensioenverbond Rotterdam 1876-09-23 nr. 18

07-10-1876
04-02-1883
21-10-1887

Rotterdamsche Kellnersvereeniging, onder de zinspreuk "Deez' onderlinge Vriendenband strekt tevens ook tot onderstand" Rotterdam 1891-04-08 nr. 19

14/15-06-1891
25-07-1896
01-10-1898

1891-01-01
Mannenzangvereeniging "Rotterdamsche Liedertafel" Rotterdam 1893-11-27 nr. 19

11-01-1894
29-09-1903

1874-04-05
Typografen Mannenkoor "Rotterdam" Rotterdam 1900-08-03 nr. 19

17-08-1900

1900-04-03
Algemeen Apothekersbedienden-Bond Rotterdam 1890-07-15 nr. 19

02-10-1890
15-08-1903

Rotterdamsche Slagersvereeniging Rotterdam 1881-05-02 nr. 19

10-08-1881
24-04-1900

Christelijke Harmonievereeniging "Crescendo" Rotterdam 1898-02-02 nr. 19

12-02-1898

1897-08-01
Inrichting voor ooglijders Rotterdam 1893-03-04 nr. 19

02/03/04-04-1893

Rotterdamsche Muziekvereeniging Dunkler Rotterdam 1886-04-28 nr. 19

21-05-1886

Roomsch-Katholieke vereeniging 'Recht en orde' Rotterdam 1897-03-09 nr. 19

28/29-03-1897

1895-04-01
De Roeiersvereeniging "Eendracht" Rotterdam 1903-03-09 nr. 2

12/13/14-04-1903

1895-05-01
Rotterdamsche scherm- en athletiek-college "Nederland en Oranje" Rotterdam 1894-01-12 nr. 20

01-03-1894

1889-11-28
De Ambachtschool Rotterdam 1869-10-01 nr. 20

11-11-1869
01/02-10-1899

Christelijke zangvereeniging "Hosanna" Rotterdam 1897-11-26 nr. 20

18-12-1897

1897-06-16
Vereeniging van Effectenhandelaren Rotterdam 1898-02-02 nr. 20

11-02-1898

1898-01-01
Aurora Rotterdam 1888-07-04 nr. 20

25-07-1888
09-10-1890

Rotterdamsch Fanfaregezelschap "Kunstliefde" Rotterdam 1897-04-13 nr. 20

04-05-1897
22-06-1898

1895-07-22
Rotterdamsche lood- en zinkwerkersvereeniging "Door eendracht verbonden" Rotterdam 1899-01-26 nr. 20

10-02-1899

1896-03-01
Vereeniging "Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van Scholen met den Bijbel Rotterdam 1880-01-26 nr. 20

26-02-1880

De Hoogduitsche Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1863-11-08 nr. 20

27-11-1863
28-09-1892

Loge Acacia Rotterdam 1888-10-31 nr. 20

27-01-1889

Rotterdamsche Broodbakkers-Vereeniging onder de zinspreuk "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1883-02-28 nr. 21

29-03-1883

Nederlandsche Zendingsvereeniging Rotterdam 1860-09-03 nr. 21

12-09-1860
25-03-1890

Vereeniging van het personeel der Koninklijke Confederatie onder de zinspreuk: "Door eendracht vooruitgang" Rotterdam 1901-03-26 nr. 21

18-04-1901

1900-08-09
Tooneelvereeniging "Oefening baart kunst" Rotterdam 1900-09-10 nr. 21

22-09-1900

1898-10-19
Vereeniging tot instandhouding van kleine-kinderen-bewaarplaatsen Rotterdam 1893-07-08 nr. 21

11-08-1893

Godsdienstige Vereeniging Eendracht, Gebr. Kadischa Aguda Agath Rotterdam 1880-03-01 nr. 21

06-04-1880

Rotterdamsche Bootwerkersvereeniging "de Nederlandsche Vlag" Rotterdam 1890-02-05 nr. 21

15-04-1890
18-10-1893

Aesthetisch Genootschap Rotterdam 1885-11-17 nr. 21

20-01-1886

Vereeniging voor Evangelisatie onder de zinspreuk "Gij zijt duur gekocht" Rotterdam 1886-07-31 nr. 21

17-09-1886
08-03-1892

Nederlandsche Duitsche Doggen-klub Rotterdam 1894-05-08 nr. 21

17/18-06-1894
13/14-12-1896
20-12-1899

1893-10-01
Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

Protestantsch-Christelijke ijzer- en metaalbewerkers- en aanverwante vakliedenvereeniging "Samenwerking" Rotterdam 1902-09-13 nr. 21

04-10-1902

1902-02-14
"Het Oosten" ter behartiging van gemeente- en volksbelangen Rotterdam 1900-10-02 nr. 21

19-10-1900

1900-06-20
Rotterdamsche Smidsgezellen-Vereeniging St. Eloy Rotterdam 1871-07-11 nr. 22

01-08-1871
24-08-1886
12-01-1898

1869-09-11
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 511 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.