Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1902-08-03
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

26-06-1903

1902-12-08
"Ons belang" van bazen en vaste voorlieden der verschillende stoomvaartlijnen te Amsterdam Amsterdam 1903-05-12 nr. 49

06-06-1903

1903-02-02
Centraal-bond van Christelijk-philanthropische inrichtingen in Nederland Amsterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1901-04-29
Algemeene Onderlinge Individueele Risico-vereeniging "Holland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-12
Christelijke weldadigheidsvereeniging van jongelieden "Tanhumeth" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

31-05-01/02-06-1903

1901-11-01
Algemeene Onderlinge Omslag Risico-vereeniging "Nederland" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

30-05-1903

1903-01-12
Vereeniging van veehouders "Ons belang" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903

1903-05-01
Vereeniging van den tabakshandel Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

06-06-1903

1903-02-06
Nederlandsche stukadoors-patroonsbond Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1902-09-11
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging "Vervoerwezen" Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

28-05-1903

1903-01-20
Vereeniging van werkgevers in het veembedrijf te Amsterdam Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1903-02-27
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Ware Bataven-loge n°. 4 van den Independent Order of Odd-fellows (Onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1903-04-17 nr. 46

17/18-05-1903

1894-05-11
Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Dilettantenclub "Onder Vrienden" Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

26/27-04-1903

1899-08-14
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1897-03-31
Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-12-30
Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam Amsterdam 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1900-08-22
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
Recht zij ons doel Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

03-04-1903

1902-01-17
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Vereeniging voor physische therapie Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1903-02-14
Nederlandsche vereeniging voor Israël Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1875-01-01
Jongelings- en jongedochters-zendingsvereeniging "Bid en werk" Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

03-04-1903

1902-08-15
Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Vereeniging voor de stichting van een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

Vereeniging Gynaecologische kliniek Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

04-03-1903

1902-11-06
Amstelodamum, vereeniging tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Amsterdam Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

26-02-1903

1900-05-01
Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht" Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-09-01
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland Amsterdam 1903-01-19 nr. 26

12-02-1903

1902-09-13
Amsterdamsche Sportclub "Olympia" Amsterdam 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1898-11-27
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
Centrale Werkgevers Risico-Bank Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

17-01-1903
21/22-06-1903

1902-03-26
Amsterdamsche Slagersgezellenvereeniging "Vooruitgang" Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

09-01-1903

1901-06-04
Hooger streven zij ons ideaal (Vereeniging van loopknechten voor diamantbewerkerspersoneel) Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

11/12-01-1903

1902-01-25
Eerste Nederlandsche militaire-betrekking-vereeniging "Voorwaarts marsch" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1902-05-01
Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1901-03-17
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
De Amsterdamsche vereeniging van geneesheeren tot het behartigen van het ziekenfondswezen Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1902-05-30
Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1902-07-15
Tooneelvereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

14-11-1902

1901-04-06
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.