Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot bevordering van Sneeuw- en IJsvermaak genaamd: "Sneeuw- en IJsclub" Dordrecht 1881-12-10 nr. 34

12-03-1882
01-03-1887
27/28-01-1889
14-09-1892

Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht Dordrecht 1899-04-11 nr. 35

22-04-1899

1895-11-27
Christelijke Jongedochtersvereeniging "Hanna" te Dordrecht onder de zinspreuk "Zaait aan alle wateren" Jezaja 30:20a Dordrecht 1890-12-17 nr. 35

05-03-1891
08-07-1897

Vereeniging "Bethel", ten doel hebbende het stichten van een "Gereformeerd Centraal Weeshuis" Dordrecht 1885-04-26 nr. 37

24-06-1885

Democratische kiesvereeniging Dordrecht 1896-06-24 nr. 38

12-08-1896

1894-09-25
Openbare volksleeszaal "Nieuw Leven" Dordrecht 1896-05-29 nr. 39

26/27-07-1896

1895-03-01
IJsclub voor de armen Dordrecht 1897-01-30 nr. 4

18-02-1897

1896-11-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerden grondslag Dordrecht 1894-03-03 nr. 4

07-04-1894

Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel" Dordrecht 1894-12-22 nr. 40

07-02-1895

1894-11-01
Vereeniging van scheepsbouwmeesters "De Scheepsbouw" Dordrecht 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1902-10-21
Dordrechtsche gemeente-werklieden-vereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-08-01
Schermvereeniging "St. Michael" Dordrecht 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1900-10-02
Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland, onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1898-10-07 nr. 42

20-10-1898
16-10-1900

1898-02-23
Comité voor werkverschaffing Dordrecht 1891-11-02 nr. 43

13/14-12-1891

Vlijt en overleg Dordrecht 1895-05-06 nr. 43

18-06-1895

1893-11-01
Zondagschool "De Zaaier" Dordrecht 1900-09-05 nr. 44

20-09-1900

1893-08-15
Dordrechtsche Turnclub Dordrecht 1879-11-14 nr. 44

08-01-1880
06-11-1885

Oud-Dordrecht Dordrecht 1893-07-29 nr. 45

09-09-1893

Dordrechtsche Schilderspatroons-vereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Schildersbond Dordrecht 1899-10-13 nr. 45

25-10-1899

1899-07-01
Vereeniging "Algemeene Belangen" Dordrecht 1883-05-15 nr. 46

11-07-1883

De School Mühring Dordrecht 1891-06-22 nr. 47

02-09-1891
26-04-1894

1891-05-01
De Dordtsche industrie- en huishoudschool voor meisjes Dordrecht 1901-04-17 nr. 49

05/06-05-1901

1901-01-01
Vereeniging voor Kinderbewaarplaatsen Dordrecht 1877-11-11 nr. 5

15-01-1878

Schietvereeniging: "Zwarte Roos" Dordrecht 1896-02-21 nr. 5

20-05-1896

1894-07-01
Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Dordrecht 1903-07-03 nr. 51

06-08-1903

1901-04-22
Het Weerbaarheidskorps "Pro Patria" Dordrecht 1901-01-24 nr. 51

10/11-02-1901
24-04-1902

1900-02-06
Dordrechtsche winkeliersvereeniging Dordrecht 1903-08-11 nr. 52

20/21-09-1903

1902-07-16
Wijkvereeniging "Irene" Dordrecht 1900-08-16 nr. 54

07-09-1900

1900-08-01
Nederlandsch Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1896-05-18 nr. 55

15-07-1896

1893-11-05
Algemeen Nederlandsch verbond Dordrecht 1898-06-13 nr. 55

25-06-1898
17-07-1901

1898-05-01
Schietvereeniging "Prins Hendrik" van den Nederlandschen Bond van oud-onderofficieren, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1901-07-30 nr. 55

15-08-1901

1900-12-01
Vereeniging tot "oprichting en instandhouding van het Kinderziekenhuis te Dordrecht" Dordrecht 1886-05-04 nr. 57

19-06-1886
08-10-1889

Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht Dordrecht 1903-07-20 nr. 57

15-08-1903

1902-12-12
Zeilvereeniging "de Merwede" Dordrecht 1901-06-14 nr. 58

29-06-1901

1900-11-01
Vereeniging tot aankoop en beschikbaar stellen van dekhengsten Dordrecht 1900-02-23 nr. 59

07-03-1900

1899-01-01
Christelijke Zangvereeniging "De Lofstem" Dordrecht 1899-07-27 nr. 60

16-08-1899

1894-06-01
De Dordrechtsche polikliniek Dordrecht 1898-08-29 nr. 65

11/12-09-1898

1898-02-01
Vereeniging voor opleiding van evangelisten, godsdienstonderwijzers en colporteurs Dordrecht 1895-06-03 nr. 65

30-06/01-07-1895

1894-11-22
Schermvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1898-08-15 nr. 66

02-09-1898

1893-09-17
Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"(Vaderlijk Erfdeel) Dordrecht 1902-07-07 nr. 68

25-07-1902

1901-10-19
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten "Het Vaderland getrouw" voor Dordrecht en omstreken Dordrecht 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-11-01
Dordrechtsche politieagenten-vereeniging "Krachtig door samenwerking" Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

16-04-1903

1902-03-01
Dordrechtsche Footballclub "D.F.C." Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1883-08-16
Rederijkerskamer "Inter Amicos" Dordrecht 1898-11-02 nr. 71

18-11-1898

1898-09-25
Christelijke bestuurdersbond Dordrecht 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1903-06-17
Schietvereeniging "Lijnbaan" Dordrecht 1901-05-22 nr. 89

09/10-06-1901

1900-01-01
Zondagschoolvereeniging "De Zaaier" Dordrecht 1877-03-23 nr. 9

01-07-1877

Vereeniging "Kunstmin" Dordrecht 1864-02-20 nr. 99

08-03-1864
28-03-1866
17-05-1870
23-01-1878
18-12-1879
20-02-1880
30-08-1881
07-04-1882
30/31-07-1893
16-07-1895

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.