Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Oud-Dordrecht Dordrecht 1893-07-29 nr. 45

09-09-1893

Openbare volksleeszaal "Nieuw Leven" Dordrecht 1896-05-29 nr. 39

26/27-07-1896

1895-03-01
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten "Het Vaderland getrouw" voor Dordrecht en omstreken Dordrecht 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-11-01
Nederlandsch Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1896-05-18 nr. 55

15-07-1896

1893-11-05
Muziekschool van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der toonkunst Dordrecht 1891-12-11 nr. 24

16-01-1892

1891-09-01
Kuipersgezellen-vereeniging "Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien" Dordrecht 1892-01-30 nr. 25

25-02-1892

Koninklijke Handboogschutterij "Mars" Dordrecht 1877-10-09 nr. 27

09-11-1877

Kinderkleeding Dordrecht 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1901-09-01
IJsclub voor de armen Dordrecht 1897-01-30 nr. 4

18-02-1897

1896-11-01
Het Weerbaarheidskorps "Pro Patria" Dordrecht 1901-01-24 nr. 51

10/11-02-1901
24-04-1902

1900-02-06
Gymnastiekvereeniging "Olympia" Dordrecht 1888-06-22 nr. 33

25-07-1888

Gezondheidskolonie "Dordrecht" Dordrecht 1900-02-26 nr. 31

10-03-1900

1899-11-09
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Samuel" Dordrecht 1894-12-22 nr. 40

07-02-1895

1894-11-01
Dordrechtsche Zwem- en Badinrigting Dordrecht 1885-12-28 nr. 27

27-02-1886
13-03-1887
23-07-1887
27-08-1891
28-08-1903

Dordrechtsche winkeliersvereeniging Dordrecht 1903-08-11 nr. 52

20/21-09-1903

1902-07-16
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Vooruitgang door beschaving" Dordrecht 1893-07-26 nr. 27

06-09-1893
25/26-04-1897

1884-12-03
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1900-09-05 nr. 25

22-09-1900
19-11-1901

1892-05-01
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1888-03-19 nr. 19

15-04-1888

Dordrechtsche Turn-club "Oefening kweekt kracht" Dordrecht 1882-10-29 nr. 20

24-11-1882

Dordrechtsche Turnclub Dordrecht 1879-11-14 nr. 44

08-01-1880
06-11-1885

Dordrechtsche Schutterijkadervereeniging "Oranje-Nassau", afdeeling van den Nederlandschen Schutterijkaderbond Dordrecht 1900-01-22 nr. 17

11/12-02-1900

1886-06-01
Dordrechtsche Schilderspatroons-vereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Schildersbond Dordrecht 1899-10-13 nr. 45

25-10-1899

1899-07-01
Dordrechtsche politieagenten-vereeniging "Krachtig door samenwerking" Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

16-04-1903

1902-03-01
Dordrechtsche gemeente-werklieden-vereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-08-01
Dordrechtsche geheel-onthouders-vereeniging Dordrecht 1897-04-21 nr. 23

08-05-1897

1895-05-21
Dordrechtsche Footballclub "D.F.C." Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1883-08-16
Dordrechtsch Mannen-koor "Kunst na Arbeid" Dordrecht 1900-12-08 nr. 30

25/26/27-12-1900

1898-01-21
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht 1896-08-12 nr. 24

15-09-1896
20/21-12-1903

1895-12-13
Democratische kiesvereeniging Dordrecht 1896-06-24 nr. 38

12-08-1896

1894-09-25
De School Mühring Dordrecht 1891-06-22 nr. 47

02-09-1891
26-04-1894

1891-05-01
De Kerkelijke Kas Dordrecht 1887-08-28 nr. 20

23-10-1887

De Katholieke Kring Dordrecht 1881-03-24 nr. 20

30-04-1881

De Dordtsche runder- en varkensslagersvereeniging Dordrecht 1898-07-19 nr. 34

07/08-08-1898

1898-04-01
De Dordtsche industrie- en huishoudschool voor meisjes Dordrecht 1901-04-17 nr. 49

05/06-05-1901

1901-01-01
De Dordrechtsche polikliniek Dordrecht 1898-08-29 nr. 65

11/12-09-1898

1898-02-01
De algemene Nederlandsche Koper- en blikwerkersbond Dordrecht 1897-09-18 nr. 34

06-10-1897

1897-06-28
Comité voor werkverschaffing Dordrecht 1891-11-02 nr. 43

13/14-12-1891

Christelijke Zangvereeniging "De Lofstem" Dordrecht 1899-07-27 nr. 60

16-08-1899

1894-06-01
Christelijke Jongelingsvereeniging "Eben Haëzer" Dordrecht 1878-02-22 nr. 13

08-03-1878
13-03-1890

Christelijke Jongedochtersvereeniging "Hanna" te Dordrecht onder de zinspreuk "Zaait aan alle wateren" Jezaja 30:20a Dordrecht 1890-12-17 nr. 35

05-03-1891
08-07-1897

Christelijke bestuurdersbond Dordrecht 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1903-06-17
Bond van vrije Christelijke gemeenten in Nederland Dordrecht 1894-01-20 nr. 17

25/26-02-1894

Armenzorg Dordrecht 1898-01-07 nr. 25

20-01-1898

1897-10-20
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond "Vooruitgang door beschaving", afdeeling Dordrecht Dordrecht 1875-01-10 nr. 15

23-06-1875
18-09-1881
18-02-1885

Algemeen Nederlandsch verbond Dordrecht 1898-06-13 nr. 55

25-06-1898
17-07-1901

1898-05-01
Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"(Vaderlijk Erfdeel) Dordrecht 1902-07-07 nr. 68

25-07-1902

1901-10-19
Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Protestantenbond Dordrecht 1895-09-18 nr. 32

16-10-1895

1895-03-14
Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Dordrecht 1903-07-03 nr. 51

06-08-1903

1901-04-22
Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.