Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Schilders- en Behangersvereeniging "Hulp lenigt den Nood" Haarlem 1888-10-23 nr. 26

22-01-1889
25/26-07-1897

Schietvereeniging "Vicit Vim Virtus" Haarlem 1887-04-12 nr. 7

29-06-1887

Schietvereeniging "Generaal Van Merlen" Haarlem 1892-08-16 nr. 65

02-09-1892
24-02-1893
26/27-02-1899

Schietvereeniging "Claudius Civilis" Haarlem 1895-11-22 nr. 33

22/23-12-1895

1895-01-01
Schietclub "Willem III" Haarlem 1884-05-17 nr. 36

17-08-1884

Schermvereeniging van het bataljon dienstdoende schutterij Haarlem 1894-04-12 nr. 11

22-05-1894

1893-12-27
Roomsch-Katholieke schoolvereeniging Haarlem 1903-08-06 nr. 95

26-08-1903

1903-07-01
Roomsch-Katholieke Leesvereeniging Haarlem 1896-03-09 nr. 41

23-05-1896

1895-10-01
Roei- en Zeilvereeniging "het Spaarne" Haarlem 1885-11-02 nr. 31

20-01-1886
06-06-1896

Onze Tuin Haarlem 1899-11-06 nr. 50

23-11-1899

1890-09-28
Officieren-sociëteit Haarlem 1902-10-13 nr. 37

31-10-1902

1902-01-15
Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Neutrale vakvereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aurora", afdeeling van den algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Haarlem 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1900-05-15
Neutrale kiesvereeniging "Burgerplicht" Haarlem 1894-02-20 nr. 44

23/24-03-1894

1894-01-01
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Nederlandsche Stukadoorsbond Haarlem 1899-11-17 nr. 52

09-12-1899

1895-12-25
Nederlandsche Studenten-roeibond Haarlem 1900-06-27 nr. 42

13-07-1900

1893-02-25
Nederlandsche Roomsch-Katholieken Volksbond, afdeeling Haarlem Haarlem 1893-12-30 nr. 59

17-02-1894
02/03-11-1902

1888-09-29
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
Muziekvereeniging "Orpheus" Haarlem 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1903-01-15
Muziekvereeniging "Muzicale Vriendenkring" Haarlem 1900-11-17 nr. 3

08-12-1900

1898-03-06
Muziekvereeniging "Harmonie" Haarlem 1897-11-22 nr. 47

10-12-1897

1895-10-09
Maatschappij tot verschaffing van goede en gezonde arbeiderswoningen te Haarlem en omliggende gemeenten Haarlem 1900-01-02 nr. 36

13-01-1900

1899-10-17
Maatschappij tot verbetering der huisvesting van minvermogenden Haarlem 1896-03-09 nr. 42

24/25/26-05-1896

1895-10-15
Letterlievende Vereeniging "J.J. Cremer" Haarlem 1887-10-30 nr. 22

06-01-1888

Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Kerkgenootschap "Gemeente van Zevende-dags-Baptisten" Haarlem 1881-08-28 nr. 21

09-11-1881

Katholieken Kring "St. Bavo" Haarlem 1899-04-22 nr. 16

07/08-05-1899

1898-10-01
Inrichting voor onderwijs 'Nassauschool' Haarlem 1897-12-17 nr. 50

30-12-1897

1897-08-01
IJsclub voor Haarlem en omstreken Haarlem 1887-11-16 nr. 26

07-02-1888

Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
Hulpvereeniging "Haarlem en omstreken" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Haarlem 1872-07-14 nr. 14

23-07-1872

"Het Tehuis" voor vrouwen Haarlem 1899-04-04 nr. 29

18-04-1899

1899-03-01
Het mostaardzaad Haarlem 1897-05-21 nr. 56

13/14-06-1897

1896-11-01
Het Hollandsch Bloembollenkweekersgenootschap Haarlem 1896-09-22 nr. 33

23-10-1896
01-03-1901

1895-03-25
Het Doorgangshuis Haarlem 1897-12-27 nr. 40

13-01-1898

1894-02-09
"Haerlem" tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Haarlem en omstreken Haarlem 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-11-02
Haarlemsche Werkmansvereeniging, genaamd "Des Werkmans Vriend" Haarlem 1872-11-13 nr. 28

14-12-1872
17-06-1902

Haarlemsche Water-Polo-Club, onder de zinspreuk: "Heerlijk Verkwikt Gezonde Beweging" Haarlem 1901-03-12 nr. 33

05/06-04-1901

1900-06-15
Haarlemsche vleeschhouwersvereeniging Haarlem 1897-12-23 nr. 12

11-01-1898
12-11-1903

1897-07-07
Haarlemsche Vereeniging van stalhouders Haarlem 1901-07-24 nr. 38

10-08-1901

1901-03-18
Haarlemsche Velocipède-Club Haarlem 1889-06-03 nr. 27

04-08-1889

Haarlemsche Varkensslagersvereeniging Haarlem 1890-05-27 nr. 29

23-07-1890
26-06-1902

1890-01-22
Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

Haarlemsche Toynbee-vereeniging Haarlem 1902-03-03 nr. 35

18-03-1902

1901-12-20
Haarlemsche stukadoors-patroonsvereeniging Haarlem 1903-10-12 nr. 18

30-10-1903

1902-04-14
Haarlemsche slagersgezellen-vereeniging "Ons belang" Haarlem 1897-06-19 nr. 35

04/05-07-1897

1897-01-01
Haarlemsche Politie-vereeniging "Verbetering zij ons streven" Haarlem 1902-08-05 nr. 39

22-08-1902

1902-03-27
Haarlemsche koetsiersvereeniging Haarlem 1902-08-18 nr. 53

11-09-1902

1901-05-10
Aantal verenigingen gevonden: 156 pagina: « 1 2 3 4 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.