Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Vereeniging "Koloniale Tentoonstelling" te Amsterdam Amsterdam 1881-06-02 nr. 21

20-08-1881

Roeivereeniging "Sirene" Amsterdam 1887-04-23 nr. 30

05-07-1887

Aannemers-Societeit "Eenheid" Amsterdam 1885-11-14 nr. 17

30-01-1886

Vereeniging "Israëlitisch Burgerziekenhuis" Amsterdam 1883-08-19 nr. 35

17-10-1883

Nederlandsche Smeden-Vereeniging Amsterdam 1887-09-22 nr. 2

15-11-1887

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885-05-03 nr. 29

24-06-1885

Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam Amsterdam 1887-07-26 nr. 24

13-11-1887

Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt" Amsterdam 1868-10-06 nr. 43

30-10-1868
12-09-1874
18-10-1884
30-08-1893

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Nederlandsche Vereeniging van Dilettant-Photographen "Helios" Amsterdam 1889-05-27 nr. 31

04/05-08-1889

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij Amsterdam 1887-12-10 nr. 32

14-02-1888

Turnvereeniging "Holland" Amsterdam 1887-09-21 nr. 28

29-10-1887

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Vereeniging "Simplex Sigillum Veri" Amsterdam 1889-12-06 nr. 17

22-02-1890

Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Spiegel- en Lijstenmakers-Vereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1872-10-12 nr. 22

14-11-1872
28-10-1896
19-10-1901

"Onderling Belang", bestaande uit werklieden in dienst bij de gemeente Amsterdam, afd. Stadstimmertuin Amsterdam 1893-08-10 nr. 25

16-09-1893

Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

Amsterdamsche aansprekersvereeniging Amsterdam 1893-09-14 nr. 32

24-10-1893

De Gereformeerde Jongelingsbond Amsterdam 1893-09-15 nr. 32

24-10-1893

Slijtersvereeniging "de Toekomst" Amsterdam 1893-09-11 nr. 31

14-10-1893

Genootschap "Oukawei Touroo" (beminnaars der Heilige Schrift) Amsterdam 1891-03-18 nr. 35

22-05-1891

Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds" Amsterdam 1891-03-19 nr. 25

24/25-05-1891
14/15-02-1897
17/18-06-1900

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1893-10-07 nr. 32

12/13-11-1893

Christelijke Zangvereeniging "de Lofstem" Amsterdam 1891-03-14 nr. 26

21-05-1891
06-03-1895

Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen Amsterdam 1891-03-12 nr. 35

09-05-1891

Nederlandsche vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1891-03-13 nr. 30

16-05-1891
17-08-1893

De ondersteuningskas ter Christelijke verpleging van hulpbehoevende krankzinnigen en zenuwlijders der Ned. Herv. gemeente Amsterdam 1891-01-10 nr. 18

08/09-03-1891

"De Vondelkring", tot bevordering van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs Amsterdam 1891-01-13 nr. 18

11-03-1891  

Christelijke Burgerschool Amsterdam 1891-01-12 nr. 33

07-03-1891

St. Josephs-gezellen-Vereeniging Amsterdam 1873-09-06 nr. 19

08/09-02-1874
26-08-1903

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.