Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Internationaal Artisten Genootschap Amsterdam 1886-01-20 nr. 2

09-02-1886
10-08-1889

Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Gebroederschap "Winterverzorging der Armen" Amsterdam 1866-09-11 nr. 50

10-10-1866
12-12-1895

Algemeene Melkslijtersbond Amsterdam 1892-04-29 nr. 31

08-06-1892
24-07-1897

Postduivenvereeniging "De Postillon" Amsterdam 1898-05-12 nr. 55

29/30/31-05-1898

1896-03-03
Sjemiras Sjabbos (Inachtneming van den Sabbath) Amsterdam 1898-05-12 nr. 56

29/30/31-05-1898

1896-01-18
Vereeniging van Amsterdamsche wielrijders Amsterdam 1898-05-20 nr. 53

02-06-1898

1898-04-21
Roomsch-Katholieke vereeniging, genaamd "Het Kruisverbond", onder patronaat van den heiligen Joannes Baptista Amsterdam 1898-05-25 nr. 17

08-06-1898

1897-02-10
Varkensslachtersvereeniging "De Eensgezindheid" Amsterdam 1898-05-25 nr. 18

08-06-1898

1897-09-15
Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Christelijke Werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Amsterdam 1898-05-06 nr. 56

22/23-05-1898

1897-10-23
Bond van Nederlandsche boekverkoopersbedienden Amsterdam 1898-05-12 nr. 54

29/30/31-05-1898
23-04-1902
08-05-1903

1893-05-07
Muziekvereeniging "Thalia Euterpe" Amsterdam 1898-04-30 nr. 75

15/16-05-1898

1893-08-01
Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Oranje-Nassau Amsterdam 1898-04-30 nr. 74

15/16-05-1898

1896-05-23
Spiegel- en lijstenmakersvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1898-04-25 nr. 128

06-05-1898

1895-04-15
Nederlandsche Luthersche Vereeniging "Wees Getrouw" Amsterdam 1898-05-27 nr. 30

12/13-06-1898

1896-11-06
Vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1888-11-03 nr. 22

27/28-01-1889

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Vereeniging "Algemeen Belang" Amsterdam 1888-07-22 nr. 35

18-10-1888

Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk" Amsterdam 1888-02-29 nr. 81

10-04-1888

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging "Amstels Bouwkring" Amsterdam 1873-08-19 nr. 45

25-09-1873
08-05-1883
15-11-1888
19/20-07-1891
25-10-1902

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche belangen op de Tentoonstelling te Parijs in 1889 Amsterdam 1888-07-29 nr. 25

08-09-1888

Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging Amsterdam 1889-08-09 nr. 30

17-01-1890

Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Handels-Belang Amsterdam 1892-04-07 nr. 38

17-05-1892
28-10-1903

1890-02-01
Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Amsterdamsche Bestuurdersbond Amsterdam 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1900-01-01
Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Bond van spoorwegpersoneel der afdeeling "Tractie" van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons aller belang" Amsterdam 1899-07-20 nr. 43

02-08-1899
29-01-1902

1898-10-02
Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Liefdadigheid en Genoegen Amsterdam 1899-07-11 nr. 42

22-07-1899

1897-07-20
Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "Amstels Handboogschutterij Soranus" Amsterdam 1886-09-20 nr. 26

27-10-1886

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.