Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Comité voor werkverschaffing Dordrecht 1891-11-02 nr. 43

13/14-12-1891

De algemene Nederlandsche Koper- en blikwerkersbond Dordrecht 1897-09-18 nr. 34

06-10-1897

1897-06-28
Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Door vereeniging verbetering" Dordrecht 1902-03-15 nr. 24

05-04-1902

1901-02-14
Dordrechtsche geheel-onthouders-vereeniging Dordrecht 1897-04-21 nr. 23

08-05-1897

1895-05-21
Schermvereeniging "St. Michael" Dordrecht 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1900-10-02
Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland, onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1898-10-07 nr. 42

20-10-1898
16-10-1900

1898-02-23
Schermvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1898-08-15 nr. 66

02-09-1898

1893-09-17
De Dordrechtsche polikliniek Dordrecht 1898-08-29 nr. 65

11/12-09-1898

1898-02-01
Vereeniging voor Vak en Kunst Dordrecht 1887-07-10 nr. 31

08-10-1887
19-10-1901

1887-06-01
Rederijkerskamer "Inter Amicos" Dordrecht 1898-11-02 nr. 71

18-11-1898

1898-09-25
Vereeniging "de Vrije Evangelische Gemeente" Dordrecht 1885-12-30 nr. 13

09-02-1886

Vereeniging "Musis Sacrum" Dordrecht 1881-12-05 nr. 27

25-02-1882
17-10-1883
26-02-1885
20-04-1887
16-10-1891

Koninklijke Handboogschutterij "Mars" Dordrecht 1877-10-09 nr. 27

09-11-1877

Vereeniging tot "verbreiding van het Evangelie aan de Tweede Tol, gemeente Dubbeldam" Dordrecht 1885-07-29 nr. 24

05-09-1885

Zondagschool "De Zaaier" Dordrecht 1900-09-05 nr. 44

20-09-1900

1893-08-15
Vereeniging voor opleiding van evangelisten, godsdienstonderwijzers en colporteurs Dordrecht 1895-06-03 nr. 65

30-06/01-07-1895

1894-11-22
Vlijt en overleg Dordrecht 1895-05-06 nr. 43

18-06-1895

1893-11-01
Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Dordrecht 1903-07-03 nr. 51

06-08-1903

1901-04-22
Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht Dordrecht 1903-07-20 nr. 57

15-08-1903

1902-12-12
Dordrechtsche Turnclub Dordrecht 1879-11-14 nr. 44

08-01-1880
06-11-1885

Muziekschool van de afdeeling Dordrecht der Maatschappij tot bevordering der toonkunst Dordrecht 1891-12-11 nr. 24

16-01-1892

1891-09-01
Tehuis voor Militairen te Dordrecht Dordrecht 1892-01-18 nr. 21

07/08-02-1892

Kuipersgezellen-vereeniging "Hoe schoon is het broeders vereenigd te zien" Dordrecht 1892-01-30 nr. 25

25-02-1892

Vereeniging tot verbreiding van het Evangelie aan de Mijl Dordrecht 1876-03-22 nr. 20

15-06-1876

Het Weerbaarheidskorps "Pro Patria" Dordrecht 1901-01-24 nr. 51

10/11-02-1901
24-04-1902

1900-02-06
Schietvereeniging "Wilhelmina" Dordrecht 1901-01-14 nr. 21

29-01-1901

1897-05-12
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten "Het Vaderland getrouw" voor Dordrecht en omstreken Dordrecht 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-11-01
Kinderkleeding Dordrecht 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1901-09-01
Societeit "Vereeniging" Dordrecht 1871-11-24 nr. 28

23-01-1872

De Dordtsche runder- en varkensslagersvereeniging Dordrecht 1898-07-19 nr. 34

07/08-08-1898

1898-04-01
Algemeen Nederlandsch verbond Dordrecht 1898-06-13 nr. 55

25-06-1898
17-07-1901

1898-05-01
Dordrechtsche politieagenten-vereeniging "Krachtig door samenwerking" Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

16-04-1903

1902-03-01
Gymnastiekvereeniging "Olympia" Dordrecht 1888-06-22 nr. 33

25-07-1888

Dordrechtsche Footballclub "D.F.C." Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1883-08-16
Vereeniging van scheepsbouwmeesters "De Scheepsbouw" Dordrecht 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1902-10-21
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht 1896-08-12 nr. 24

15-09-1896
20/21-12-1903

1895-12-13
Vereeniging tot bevordering van Sneeuw- en IJsvermaak genaamd: "Sneeuw- en IJsclub" Dordrecht 1881-12-10 nr. 34

12-03-1882
01-03-1887
27/28-01-1889
14-09-1892

Societeit de Vriendschap Dordrecht 1869-10-24 nr. 14

08-12-1869
25-02-1877
24-08-1886
08-08-1900

Vereeniging tot "bescherming van Dieren voor Dordrecht en omstreken" Dordrecht 1881-12-20 nr. 25

22-03-1882

Vereeniging voor In- en Uitwendige zending Dordrecht 1876-12-14 nr. 20

27-02-1877
10-08-1890

Schietvereeniging "Prins Hendrik" van den Nederlandschen Bond van oud-onderofficieren, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1901-07-30 nr. 55

15-08-1901

1900-12-01
Vereeniging "Algemeene Belangen" Dordrecht 1883-05-15 nr. 46

11-07-1883

Vereeniging tot stichting en instandhouding van vrije Christelijke scholen op Gereformeerden grondslag Dordrecht 1894-03-03 nr. 4

07-04-1894

Christelijke Jongedochtersvereeniging "Hanna" te Dordrecht onder de zinspreuk "Zaait aan alle wateren" Jezaja 30:20a Dordrecht 1890-12-17 nr. 35

05-03-1891
08-07-1897

Schietvereeniging "Lijnbaan" Dordrecht 1901-05-22 nr. 89

09/10-06-1901

1900-01-01
Dordrechtsche Schilderspatroons-vereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Schildersbond Dordrecht 1899-10-13 nr. 45

25-10-1899

1899-07-01
Vereeniging tot instandhouding van eene openbare leeszaal en bibliotheek te Dordrecht Dordrecht 1899-10-28 nr. 30

14-11-1899
24/25-03-1901
27-05-1903

1899-04-20
Dordrechtsch Mannen-koor "Kunst na Arbeid" Dordrecht 1900-12-08 nr. 30

25/26/27-12-1900

1898-01-21
Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.