Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 511 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Sociëteit "Harmonie" Rotterdam 1877-06-07 nr. 16

12-07-1877
02-09-1883
15-09-1892
02-07-1902

Vereeniging tot Evangelisatie onder Zeevarenden Rotterdam 1877-12-03 nr. 21

05-01-1878

'Afdeeling Rotterdam' van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Rotterdam 1877-10-26 nr. 3

11-01-1878
29-04-1890

Vereeniging tot verbetering van Armenzorg Rotterdam 1878-01-05 nr. 4

24-01-1878
07-04-1882

Vereeniging voor de Godsdienstoefening voor Jongelieden Rotterdam 1877-12-30 nr. 16

29-01-1878
21-08-1880

De Loge Rotterdam 1878-01-31 nr. 6

23-02-1878

Vereeniging tot versiering van arme en behoeftige R.C. Kerken in Nederland Rotterdam 1878-03-15 nr. 24

09-04-1878

Christelijke Jongelingsvereeniging Timotheus Rotterdam 1878-05-16 nr. 28

23-07-1878
15-01-1898

Godsdienst is ons streven Rotterdam 1878-06-22 nr. 35

13-09-1878

Christelijke Jongelingsvereeniging Obadja Rotterdam 1878-10-01 nr. 50

15-10-1878
05/06-08-1894
12-11-1898

Hulpvereeniging "Rotterdam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Rotterdam 1878-11-23 nr. 39

31-12-1878

Christelijke Werklieden-Vereeniging Bid en werk Rotterdam 1878-12-19 nr. 24

04-02-1879

Vereeniging voor Geschiedenis en Kunst Rotterdam 1879-01-02 nr. 28

07-02-1879

Machinerie-Werklieden-Vereeniging Vriendentrouw Rotterdam 1879-12-14 nr. 27

08-01-1880

St. Josephs Gezellen-Vereeniging Rotterdam 1879-12-10 nr. 29

30-01-1880

Vereeniging "Rotterdam" tot ondersteuning en stichting van Scholen met den Bijbel Rotterdam 1880-01-26 nr. 20

26-02-1880

Vereeniging van Bijzondere Onderwijzers en Onderwijzeressen Rotterdam 1880-02-05 nr. 14

26-02-1880

Godsdienstige Vereeniging Eendracht, Gebr. Kadischa Aguda Agath Rotterdam 1880-03-01 nr. 21

06-04-1880

Nederlandsche Vereeniging "de Contante Betaling" Rotterdam 1880-06-10 nr. 49

24-07-1880

Israëlitische Pieuse Vereeniging "Goed doel", onder de zinspreuk "Dowor touf" Rotterdam 1880-07-08 nr. 25

01-08-1880
18-08-1898

Centenvereeniging ten behoeve der hulpbehoevende Blinden Rotterdam 1880-07-24 nr. 32

05-09-1880

District Rotterdam en Omstreken van de Vereeniging Eigen Hulp Rotterdam 1880-12-02 nr. 30

31-01-1881

Societeit "Unitas" Rotterdam 1880-12-29 nr. 35

13-02-1881
11-09-1884
14-01-1896
04-04-1903

Vereeniging voor Kinder-Speeltuinen Rotterdam 1881-02-24 nr. 22

09-03-1881

Rotterdamsche Slagersvereeniging Rotterdam 1881-05-02 nr. 19

10-08-1881
24-04-1900

Vereeniging van Handelaren in en Belanghebbenden bij den handel in Amerikaanschen reuzel, spek en aanverwante artikelen Rotterdam 1881-06-28 nr. 109

30-08-1881

Rotterdamsche Vrouwenvereeniging onder de zinspreuk De Zorgvuldige Huisvrouw Rotterdam 1881-08-11 nr. 22

18-09-1881

Nederlandsche Schildersbond Rotterdam 1881-11-14 nr. 34

19-02-1882
29-10-1887
03-10-1896
09-01-1902
27-01-1903

1880-01-31
Rotterdamsche Schouwburg Rotterdam 1881-11-17 nr. 26

25-02-1882
23-06-1886

Pieuse Genootschap "Troost voor treurenden" (Chebra Kadiessa Menahem Abeliem Hachadasja) Rotterdam 1881-12-06 nr. 43

01-03-1882

Toonkunstenaars-Vereeniging de Voorzorg Rotterdam 1882-01-06 nr. 15

22-03-1882

Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Vereeniging tot Evangelisatie op Fijenoord Rotterdam 1882-06-27 nr. 64

08-10-1882

Rotterdamsche Sigarenmakers-Vereeniging Rotterdam 1882-06-27 nr. 63

08-10-1882
29-04-1885

Mercurius Rotterdam 1882-06-27 nr. 62

08-10-1882
05-06-1891

Vereeniging tot het onderhouden van eene Kost- en Dagschool voor dochters van hoofden en aanzienlijken in de Minahassa Rotterdam 1882-07-21 nr. 43

14-10-1882

Schermvereeniging "Oranje" Rotterdam 1882-12-11 nr. 39

06-02-1883

Vereeniging "Te Huis, Logement voor Vrouwen" Rotterdam 1883-01-31 nr. 14

08-03-1883

Rotterdamsche Broodbakkers-Vereeniging onder de zinspreuk "Bijstand zij ons doel" Rotterdam 1883-02-28 nr. 21

29-03-1883

Vereeniging van Glasfabrikanten in Nederland Rotterdam 1883-04-17 nr. 57

08-05-1883
21-01-1896

Rotterdamsche Gymnastiek- en Schermvereeniging Rotterdam 1883-04-17 nr. 58

15-06-1883
30-12-1886
14-03-1902

Vereeniging tot redding van gevallen vrouwen en verlaten kinderen Rotterdam 1883-07-30 nr. 32

02-09-1883

De Oud Gereformeerde Gemeente Rotterdam 1883-12-20 nr. 35

10-02-1884
27/28-05-1900

Damesvereeniging "Armverzorging Rauwenhoff" Rotterdam 1883-12-17 nr. 52

10-02-1884

Scherpschuttersvereeniging Rotterdam Rotterdam 1884-01-28 nr. 16

27-02-1884

Comité van Graanhandelaren Rotterdam 1884-01-10 nr. 16

01-03-1884

Vereeniging "Weldadigheidsfonds Tsedaka Beseiser" (Weldadigheid in het geheim) Rotterdam 1884-01-14 nr. 23

06-03-1884
30-08-1890

Algemeene Turnvereeniging Rotterdam 1884-05-10 nr. 40

11-07-1884

St. Magdalena-Vereeniging tot redding van gevallen R.C. Vrouwen Rotterdam 1884-05-22 nr. 34

17-08-1884
20-03-1902

Vereeniging "Industrieschool voor meisjes" Rotterdam 1884-05-27 nr. 23

17-08-1884
28-07-1889
07-08-1903

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: « 1 2 3 4 511 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.