Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland Amsterdam 1871-01-22 nr. 16

13-02-1871
15-11-1873
27-10-1874
09-10-1875

Vereeniging "Velen en toch één" Amsterdam 1871-02-15 nr. 10

22-02-1871

Vereeniging "Eendracht" Amsterdam 1871-02-21 nr. 5

10-03-1871

Vereeniging "Concordia inter nos" Amsterdam 1871-02-24 nr. 11

09-03-1871
07/08/09-04-1901

Nederlandsch Tooneelverbond Amsterdam 1871-03-16 nr. 7

07-04-1871
08-01-1880
09-02-1886
04-01-1891
23-11-1900

Vereeniging "Eendragt" Amsterdam 1871-04-01 nr. 8

03-05-1871

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Amsterdam 1871-04-01 nr. 5

22-04-1871
12-09-1878
10-04-1888
12-10-1890
11-03-1892
07-02-1895

Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam Amsterdam 1871-05-14 nr. 10

18/19-06-1871
24-11-1888
01/02-01-1892
15-07-1893

Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871-06-02 nr. 21

20-06-1871

Vereeniging tot werkverschaffing aan hulpbehoevende blinden Amsterdam 1871-06-04 nr. 6

21-06-1871
22/23-04-1900

Vereeniging "Natura et Amicitia" Amsterdam 1871-06-06 nr. 18

23-06-1871

Gebroederschap: "Gedenk den Armen" Amsterdam 1871-06-29 nr. 14

30/31-07-1871

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Vereeniging ter bevordering van Christelijk leven in de buurten E.E. en F.F. te Amsterdam Amsterdam 1871-09-16 nr. 5

30-09-1871

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland Amsterdam 1871-10-23 nr. 13

09-11-1871
09-07-1874
08-05-1879 en 28-01-1887
13-02-1890
24/25-09-1899

Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1871-11-28 nr. 18

18/19-02-1872
10-07-1877
05-06-1884
30-01-1887
11-02-1893

Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Vereeniging "Eendragt maakt ons sterk" Amsterdam 1871-11-30 nr. 16

20-12-1871

Suikerbakkersvereeniging "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1872-03-21 nr. 18

04-04-1872
16/17-03-1873
24-06-1877

Collegie "Chesed Weëmeth Menachem Abelim" (Troost der rouwbedrijvenden met waarheid en oprechtheid) Amsterdam 1872-04-18 nr. 19

14-06-1872
29-01-1881
30-06-1888
27/28-08-1893
19-09-1902

Amsterdamsche Roosjes-diamantslijpers-vereeniging Amsterdam 1872-04-20 nr. 17

26/27-05-1872
10-06-1880

Vereeniging "Eenheid en trouw" Amsterdam 1872-05-29 nr. 24

20-06-1872

Diamantsnijders-Vereeniging Amsterdam 1872-06-04 nr. 14

21-06-1872
21-03-1874
17-09-1874
30-01-1879
04-03-1883

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam Amsterdam 1872-06-24 nr. 18

11-07-1872
18-08-1876
28-06-1879
06/07-07-1902

Vereeniging in het belang der Weezenverpleging Amsterdam 1872-07-03 nr. 16

18-07-1872

Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872-08-30 nr. 69

08/09-09-1872
21/22-07-1901

Spiegel- en Lijstenmakers-Vereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1872-10-12 nr. 22

14-11-1872
28-10-1896
19-10-1901

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders Amsterdam 1872-10-13 nr. 23

30-10-1872

Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht" Amsterdam 1872-10-19 nr. 24

17/18-11-1872
18-05-1898

Handwerkers-productie-Vereeniging: "Arbeid en Vlijt" Amsterdam 1872-10-31 nr. 15

08/09-12-1872

De Katholieke Vereeniging Amsterdam 1872-11-17 nr. 17

25-02-1873
30-01-1880
16-03-1888

Diamantklovers-Vereeniging Amsterdam 1872-11-17 nr. 22

04-01-1873

Vereeniging van Behangersgezellen: "Onderling Eensgezind" Amsterdam 1872-11-19 nr. 23

03-01-1873

Vereeniging "Loco et tempore" Amsterdam 1872-12-13 nr. 18

11-03-1873

Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius" Amsterdam 1873-01-19 nr. 17

20-02-1873
07-03-1878

Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht" Amsterdam 1873-02-07 nr. 19

06/07-04-1873

Diamant-slijperschijvenschuurders-Vereeniging Amsterdam 1873-02-07 nr. 25

02-04-1873

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Vereeniging "Museum in het Paleis voor Volksvlijt" Amsterdam 1873-03-20 nr. 18

28-06-1873

Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven Amsterdam 1873-04-11 nr. 16

02-07-1873
18-06-1875
31-01-1877
18-08-1894
12/13-01-1902

1872-05-06
Amsterdamsche Photographen-Vereeniging Amsterdam 1873-04-28 nr. 23

30-07-1873

Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending Amsterdam 1873-05-31 nr. 25

30-07-1873
13-09-1892
11-07-1902

1872-11-06
Vereeniging "Barnabas" tot steun van nagelaten betrekkingen van Christelijke Onderwijzers in Nederland Amsterdam 1873-05-31 nr. 28

01-08-1873
04-11-1884
13-03-1887
07-01-1902

Algemeen Nederlandsch Werklieden-verbond Amsterdam 1873-06-06 nr. 2

21-08-1873
07-07-1876
02-09-1879
06-11-1885
11-02-1890
12-10-1901

Vereeniging van Scheepsoptuigers "Nog tijdig ontwaakt" Amsterdam 1873-06-28 nr. 33

10-09-1873
11-11-1898

Kuipersvereeniging onder den naam van: "Regt na Pligt" Amsterdam 1873-07-05 nr. 30

06-09-1873

Vereeniging Toevlugt voor behoeftige weezen en oude lieden der Nederlandsch Portugeesche Israëlitische Gemeente te Amsterdam, thans genaamd: "Portugeesch Israëlitische Gemeente" Amsterdam 1873-08-06 nr. 53

03-10-1873
08-05-1903

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 1 2 3 4 527 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.