Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Schietvereeniging: "Zwarte Roos" Dordrecht 1896-02-21 nr. 5

20-05-1896

1894-07-01
Vereeniging tot bevordering van den bloei van Dordrecht en omstreken Dordrecht 1896-04-10 nr. 33

13-06-1896

1896-01-07
Nederlandsch Roomsch-Katholieke Volksbond, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1896-05-18 nr. 55

15-07-1896

1893-11-05
Openbare volksleeszaal "Nieuw Leven" Dordrecht 1896-05-29 nr. 39

26/27-07-1896

1895-03-01
Democratische kiesvereeniging Dordrecht 1896-06-24 nr. 38

12-08-1896

1894-09-25
Zangersbond "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1896-06-25 nr. 33

12-08-1896

1894-07-01
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht 1896-08-12 nr. 24

15-09-1896
20/21-12-1903

1895-12-13
IJsclub voor de armen Dordrecht 1897-01-30 nr. 4

18-02-1897

1896-11-01
Dordrechtsche geheel-onthouders-vereeniging Dordrecht 1897-04-21 nr. 23

08-05-1897

1895-05-21
De algemene Nederlandsche Koper- en blikwerkersbond Dordrecht 1897-09-18 nr. 34

06-10-1897

1897-06-28
Armenzorg Dordrecht 1898-01-07 nr. 25

20-01-1898

1897-10-20
Algemeen Nederlandsch verbond Dordrecht 1898-06-13 nr. 55

25-06-1898
17-07-1901

1898-05-01
De Dordtsche runder- en varkensslagersvereeniging Dordrecht 1898-07-19 nr. 34

07/08-08-1898

1898-04-01
Schermvereeniging "Eendracht" Dordrecht 1898-08-15 nr. 66

02-09-1898

1893-09-17
De Dordrechtsche polikliniek Dordrecht 1898-08-29 nr. 65

11/12-09-1898

1898-02-01
Vereeniging van kanaalbeambten in Nederland, onder de zinspreuk "Eendracht maakt macht" Dordrecht 1898-10-07 nr. 42

20-10-1898
16-10-1900

1898-02-23
Rederijkerskamer "Inter Amicos" Dordrecht 1898-11-02 nr. 71

18-11-1898

1898-09-25
Vereeniging tot instandhouding van oude gebouwen te Dordrecht Dordrecht 1899-04-11 nr. 35

22-04-1899

1895-11-27
Christelijke Zangvereeniging "De Lofstem" Dordrecht 1899-07-27 nr. 60

16-08-1899

1894-06-01
Dordrechtsche Schilderspatroons-vereeniging, afdeeling van den Nederlandschen Schildersbond Dordrecht 1899-10-13 nr. 45

25-10-1899

1899-07-01
Vereeniging tot instandhouding van eene openbare leeszaal en bibliotheek te Dordrecht Dordrecht 1899-10-28 nr. 30

14-11-1899
24/25-03-1901
27-05-1903

1899-04-20
Dordrechtsche Schutterijkadervereeniging "Oranje-Nassau", afdeeling van den Nederlandschen Schutterijkaderbond Dordrecht 1900-01-22 nr. 17

11/12-02-1900

1886-06-01
Vereeniging tot aankoop en beschikbaar stellen van dekhengsten Dordrecht 1900-02-23 nr. 59

07-03-1900

1899-01-01
Gezondheidskolonie "Dordrecht" Dordrecht 1900-02-26 nr. 31

10-03-1900

1899-11-09
Vereeniging voor Volkskoffiehuizen te Dordrecht Dordrecht 1900-06-26 nr. 29

14-07-1900

1899-03-17
Wijkvereeniging "Irene" Dordrecht 1900-08-16 nr. 54

07-09-1900

1900-08-01
Dordrechtsche Werkliedenvereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1900-09-05 nr. 25

22-09-1900
19-11-1901

1892-05-01
Zondagschool "De Zaaier" Dordrecht 1900-09-05 nr. 44

20-09-1900

1893-08-15
Dordrechtsch Mannen-koor "Kunst na Arbeid" Dordrecht 1900-12-08 nr. 30

25/26/27-12-1900

1898-01-21
Schietvereeniging "Wilhelmina" Dordrecht 1901-01-14 nr. 21

29-01-1901

1897-05-12
Het Weerbaarheidskorps "Pro Patria" Dordrecht 1901-01-24 nr. 51

10/11-02-1901
24-04-1902

1900-02-06
De Dordtsche industrie- en huishoudschool voor meisjes Dordrecht 1901-04-17 nr. 49

05/06-05-1901

1901-01-01
Schietvereeniging "Lijnbaan" Dordrecht 1901-05-22 nr. 89

09/10-06-1901

1900-01-01
Zeilvereeniging "de Merwede" Dordrecht 1901-06-14 nr. 58

29-06-1901

1900-11-01
Schietvereeniging "Prins Hendrik" van den Nederlandschen Bond van oud-onderofficieren, afdeeling Dordrecht Dordrecht 1901-07-30 nr. 55

15-08-1901

1900-12-01
Nederlandsche Vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten "Het Vaderland getrouw" voor Dordrecht en omstreken Dordrecht 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-11-01
Kinderkleeding Dordrecht 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1901-09-01
Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Door vereeniging verbetering" Dordrecht 1902-03-15 nr. 24

05-04-1902

1901-02-14
Schermvereeniging "St. Michael" Dordrecht 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1900-10-02
Afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium"(Vaderlijk Erfdeel) Dordrecht 1902-07-07 nr. 68

25-07-1902

1901-10-19
Dordrechtsche gemeente-werklieden-vereeniging "Eensgezindheid" Dordrecht 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-08-01
Dordrechtsche politieagenten-vereeniging "Krachtig door samenwerking" Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

16-04-1903

1902-03-01
Dordrechtsche Footballclub "D.F.C." Dordrecht 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1883-08-16
Vereeniging van scheepsbouwmeesters "De Scheepsbouw" Dordrecht 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1902-10-21
Afdeeling Dordrecht der Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin Dordrecht 1903-07-03 nr. 51

06-08-1903

1901-04-22
Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Dordrecht Dordrecht 1903-07-20 nr. 57

15-08-1903

1902-12-12
Dordrechtsche winkeliersvereeniging Dordrecht 1903-08-11 nr. 52

20/21-09-1903

1902-07-16
Christelijke bestuurdersbond Dordrecht 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1903-06-17
Aantal verenigingen gevonden: 98 pagina: « 1 2
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.