Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 117 18 19 20 21 22 2327 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Amstels Bouwvereeniging Amsterdam 1899-03-15 nr. 45

30-03-1899

1898-08-16
Nederlandsche stenografenbond "I. Pitman" Amsterdam 1899-03-17 nr. 6

30-03-1899

1899-02-26
Oranje vriendenkring Amsterdam 1899-03-21 nr. 39

09/10-04-1899

Nederlandsche orthopaedische vereeniging. Vereeniging van artsen ter beoefening van orthopaedie, mechanotherapie, geneeskundige gymnastiek en massage Amsterdam 1899-03-22 nr. 8

08-04-1899

1898-05-01
Oratorium-vereeniging Amsterdam 1899-03-22 nr. 7

05-04-1899

1898-04-01
Koningin Wilhelmina Amsterdam 1899-03-24 nr. 3

09/10-04-1899

1898-11-16
Hulp en steun voor blinden en bijna blinden Amsterdam 1899-04-04 nr. 31

22-04-1899

1898-11-08
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders der 5 pct. obligatiën, ten laste der cultuur-maatschappij "Troeneng" Amsterdam 1899-04-04 nr. 32

19-04-1899

1899-02-20
Geloofsvereeniging der volheid van Christus Amsterdam 1899-04-11 nr. 38

21-04-1899

1896-05-01
Israelietische afvalslagers-vereeniging: "Door eendracht samengebracht" Amsterdam 1899-04-29 nr. 28

14/15-05-1899

1898-10-03
Ondersteuning voor behoeftige weduwen Amsterdam 1899-05-13 nr. 20

26-05-1899

1899-02-01
Comité tot het organiseren van zendingsfeesten in of bij Amsterdam Amsterdam 1899-05-13 nr. 17

27-05-1899

1898-08-08
Geloofsvereeniging "De Goddelijke genezing" Amsterdam 1899-05-13 nr. 18

27-05-1899

1899-03-06
Nederlandsche oudheidkundige bond Amsterdam 1899-05-16 nr. 10

04/05-06-1899

1899-01-07
Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 14

01-06-1899

1899-02-05
Rederijkerskamer "Helmers", onder de zinspreuk "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1899-05-23 nr. 58

09-06-1899

1859-06-06
Amsterdamsche wijkverpleging Amsterdam 1899-05-27 nr. 80

14-06-1899

1899-03-01
Amstels Vriendenkring "Kunst na arbeid" Amsterdam 1899-05-30 nr. 43

15-06-1899

1890-06-06
Vereeniging van armbesturen Amsterdam 1899-06-02 nr. 46

14-06-1899

1899-01-09
Werkliedenvereeniging "Wees getrouw" Amsterdam 1899-06-07 nr. 38

22-06-1899

1899-03-19
Natuurphilosophische studentenvereeniging Amsterdam 1899-06-19 nr. 62

09/10-07-1899

1898-03-12
Internationale correspondentiebond "Kosmos" Amsterdam 1899-06-19 nr. 63

04-07-1899
02-07-1902

1898-03-26
Vereeniging van Administratief personeel bij de Politie der Gemeente Amsterdam, genaamd: "Ontwikkeling en Belang" Amsterdam 1899-06-19 nr. 61

02/03-07-1899

1893-10-08
"Concordia" Loge No.5 van den independent order of odd fellows (onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1899-07-04 nr. 30

18-07-1899

1895-10-12
Liefdadigheid en Genoegen Amsterdam 1899-07-11 nr. 42

22-07-1899

1897-07-20
Jongelingen-eerewacht "Klein maar dapper" Amsterdam 1899-07-19 nr. 70

05-08-1899

1899-04-01
Bond van spoorwegpersoneel der afdeeling "Tractie" van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons aller belang" Amsterdam 1899-07-20 nr. 43

02-08-1899
29-01-1902

1898-10-02
Medicinae Studiosorum Societas (Vereeniging van studenten in de geneeskunde) Amsterdam 1899-07-27 nr. 59

20/21-08-1899

1896-10-21
Humanitas Amsterdam 1899-08-03 nr. 51

22-08-1899

1899-03-16
Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899-08-10 nr. 68

27/28-08-1899

1897-03-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen der maatschappij "Apollo" Amsterdam 1899-08-16 nr. 32

30-08-1899

1899-04-07
Tooneelvereeniging "Broederschap" Amsterdam 1899-08-29 nr. 48

15-09-1899

1890-02-19
Afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen bakkersgezellenbond Amsterdam 1899-09-04 nr. 73

19-09-1899
03-04-1901

1894-08-02
Centraal bureau voor sociale adviezen Amsterdam 1899-10-05 nr. 37

11-10-1899
30-06/01-07-1901

1899-09-11
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 5 pcts. obligatiën ten laste der Kansas City Pittsburg & Gulf Railroad Company Amsterdam 1899-10-05 nr. 36

13-10-1899

1899-09-25
Tooneelvereeniging T.a.v.e.n.u. (Tot aangename verpoozing en nuttige uitspanning) Amsterdam 1899-10-13 nr. 44

28-10-1899

1894-07-01
Vereeniging van litografen Amsterdam 1899-10-17 nr. 24

31-10-1899

1896-10-22
Amsterdamsche Voetbalvereeniging, "R.A.P." Run, Amstels, Progress Amsterdam 1899-10-28 nr. 31

14-11-1899

1887-11-14
Scheeps- en bootwerkersvereeniging "Recht en plicht" Amsterdam 1899-11-04 nr. 56

19/20-11-1899

1898-11-20
Vereeniging van depothouders der stoom-, meel- en broodfabriek "Ceres" onder de zinspreuk: Door eendracht verbetering Amsterdam 1899-11-13 nr. 48

03/04-12-1899

1898-02-01
Kansas City Suburban Beltvereeniging Amsterdam 1899-11-13 nr. 47

26/27-11-1899

1899-10-05
Amstels zaalrijders-sociëteit Amsterdam 1899-11-15 nr. 49

29-11-1899

1896-11-25
Ohabé Sédaka Ménachem Abélim Amsterdam 1899-11-17 nr. 56

05-12-1899
26-06-1902
22-01-1903

1898-04-01
Theosophische vereeniging, Nederlandsche Afdeeling Amsterdam 1899-11-24 nr. 38

09-12-1899

1897-05-14
Kinderkleeding: "Liefdadigheid zij ons doel" Amsterdam 1899-11-25 nr. 42

09-12-1899

1895-04-01
Christelijke geheel-onthouders-vereeniging "Jeruél" Amsterdam 1899-11-28 nr. 46

13-12-1899

1897-12-11
Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme Amsterdam 1899-12-01 nr. 66

15-12-1899

1899-01-21
Vereeniging van opzichters der telegraphie Amsterdam 1899-12-14 nr. 30

31-12-1899

1899-09-10
S.L. (Socialistisch Leesgezelschap) Amsterdam 1899-12-15 nr. 28

31-12-1899
12-07-1901

1898-03-26
Aantal verenigingen gevonden: 1319 pagina: « 117 18 19 20 21 22 2327 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.