Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 14 pagina: 1
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging "Eendracht maakt magt" Kralingen 1865-07-31 nr. 75

19-08-1865
02-01-1866
04-08-1889
05-04-1902
12-03-1903

Vereeniging ter bevordering van Christelijke belangen Kralingen 1866-08-20 nr. 80

09-09-1876
11-02-1891

Christelijke Jongelingsvereeniging "Onesimus" onder de zinspreuk "Vermaant elkander en sticht den een den ander" Kralingen 1878-08-10 nr. 33

25-08-1878

Kralingsche Zwem- en Badinrigting Kralingen 1879-01-09 nr. 17

21-02-1879
14-02-1903

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Kralingen 1880-08-02 nr. 41

05-09-1880

Kralingsche Werkliedenvereeniging "Vrijheid door Broederschap" Kralingen 1882-09-21 nr. 24

24-11-1882

De IJsclub van Kralingen en omstreken Kralingen 1882-12-23 nr. 29

10-02-1883
22-01-1886
09-02-1889
04-02-1896

Vereeniging "Vrienden der Waarheid" Kralingen 1886-11-09 nr. 17

28-01-1887

Vereeniging tot instandhouding van de "St. Joseph's Spaarkas" Kralingen 1887-05-11 nr. 20

23-07-1887

De Kerkelijke Kas Kralingen 1887-10-17 nr. 25

04-11-1887

Christelijke Werkliedenvereeniging "Johannes" onder de zinspreuk "Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde" Rom. 12 vs. 10 Kralingen 1890-02-28 nr. 26

25-04-1890
05-04-1894

Vereeniging voor Schoolonderwijs op Gereformeerden grondslag Kralingen 1890-09-01 nr. 19

23-11-1890
08-03-1899

Postduiven-Sociëteit "de Reisduif" Kralingen 1891-04-08 nr. 18

13-06-1891

1890-11-01
Werkliedenvereeniging "Vrijheid door Broederschap", Afdeeling van het algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond Kralingen 1899-02-21 nr. 7

10-03-1899

Aantal verenigingen gevonden: 14 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.