Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 19 pagina: 1
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Weesp en Weespercarspel Weesp 1869-12-06 nr. 24

19-01-1870
23-11-1898

Vereeniging "de Bad- en Zweminrigting" Weesp 1884-12-08 nr. 20

18-02-1885

Gymnastiekvereeniging "Kracht door Oefening" Weesp 1886-08-06 nr. 31

21-10-1886

Vereeniging "Een gelijk doel" Weesp 1887-03-19 nr. 22

29-05-1887

Liberale Vereeniging Weesp 1888-03-22 nr. 2

26-04-1888
13-02-1896

Societeit "Vriendschap en Eendracht" Weesp 1888-05-07 nr. 13

05-07-1888

Vereeniging tot het tegengaan van de bedelarij in het algemeen en in het bijzonder op den Nieuwjaarsdag Weesp 1889-12-06 nr. 18

04-03-1890

De Kerkelijke Kas Weesp 1891-09-18 nr. 18

22-10-1891

Nederlandsche Postduiven-vereeniging "de Hoop" Weesp 1892-05-20 nr. 46

18-06-1892

Sociëteit "De Vriendenkring" Weesp 1892-09-15 nr. 37

05-10-1892

Schiet- en Schermvereeniging "Pro Patria" Weesp 1894-07-09 nr. 72

09-08-1894

1891-01-08
Schiet-en Schermvereeniging "Trou moet Blijcke" Weesp 1896-05-23 nr. 44

16-07-1896

1896-01-22
Timmerliedenvereeniging "Door eendracht verbetering" Weesp 1897-11-20 nr. 47

05/06-12-1897

1896-12-28
Afdeeling "Weesp" van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" (Vaderlijk erfdeel) Weesp 1899-07-17 nr. 57

28-07-1899

1899-07-03
Nederlandsch Roomsch Katholieke Volksbond, afdeeling Weesp Weesp 1901-01-02 nr. 9

17-01-1901

1899-04-30
Samenwerking Weesp 1901-07-12 nr. 67

28/29-07-1901

1901-02-26
Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Protestantsche naai- en handwerkschool Weesp 1902-04-07 nr. 44

19-04-1902

1902-02-26
Volksweerbaarheid Weesp 1902-05-31 nr. 42

22/23-06-1902

1900-06-22
Schietvereeniging der afdeeling Volksweerbaarheid "Weesp" Weesp 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1902-03-22
Aantal verenigingen gevonden: 19 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.