Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 49 pagina: 1
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Zaandam 1863-04-25 nr. 62

21-05-1863
16-06-1892

Arbeidersvereeniging "Help U zelven" Zaandam 1867-08-23 nr. 54

12-09-1867
02-09-1883

Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Zaandam 1868-07-29 nr. 42

14-08-1868
07-08-1897

Vereeniging "Zaanlandsch Schoolfonds" onder de zinspreuk "Kennis is Macht" Zaandam 1869-12-20 nr. 9

25-01-1870
08-09-1899

Vereeniging tot Christelijk Hulpbetoon Zaandam 1872-05-02 nr. 26

02/03-06-1872

Vereeniging "Tot Plaatselijk Nut" Zaandam 1878-07-30 nr. 77

08-09-1878
16-01-1892
23-10-1903

Gymnastiek- en Excercitievereeniging "Achilles" Zaandam 1881-02-07 nr. 9

27/28-02-1881
08-09-1885

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Concordia" onder zinspreuk "Concordia vincit omnia" Zaandam 1882-06-23 nr. 30

08/09-10-1882
17/18-04-1887

1879-10-29
Vereeniging "de Zaandamsche Bad- en Zweminrigting" Zaandam 1884-05-13 nr. 34

11-07-1884

Zaanlandsche Zeilvereeniging Zaandam 1885-03-16 nr. 15

29-04-1885

Vereeniging "Werkhuis" Zaandam 1887-06-10 nr. 61

11-09-1887
29-08-1888
06-09-1894
29-05-1897

De Kerkelijke Kas Zaandam 1887-08-10 nr. 34

20-09-1887

Christelijke Jongelingsvereeniging "Hebt de waarheid en den vrede lief" Zaandam 1888-11-19 nr. 18

09-02-1889
13-07-1893

De Burger Kiesvereeniging Zaandam 1889-07-09 nr. 38

08-10-1889
14/15-10-1894

"Afdeeling Zaandam" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandam 1890-03-19 nr. 35

30-04-1890
08/09-01-1899
29-08-1903

Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1890-04-05 nr. 28

30-05-1890

Societeit "Trouw aan Verbintenissen" Zaandam 1890-07-09 nr. 22

23-09-1890
14-05-1903

Vereeniging tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid onder de zinspreuk "Vondel" Zaandam 1891-05-25 nr. 70

21-07-1891

Onderlinge verzekering tegen invaliditeit en ongelukken aan de Zaan Zaandam 1892-12-13 nr. 35

17-01-1893

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een wacht- en uitbetalingslokaal Zaandam 1893-08-07 nr. 42

09-09-1893

Afdeeling Zaandam der Vereeniging voor Christelijk Volksonderwijs Zaandam 1894-07-02 nr. 75

18-08-1894

1893-08-16
Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Zaandam 1894-07-31 nr. 38

29-08-1894     

1894-05-31
Zaandamsche Zwemclub "Neptunus" Zaandam 1896-01-20 nr. 35

09-04-1896

1893-07-07
Tentoonstelling van landbouw en Zaansche nijverheid Zaandam 1896-02-22 nr. 13

08-05-1896

1896-01-03
Zaanlandsche vereeniging van kantoor- en handelsbedienden Zaandam 1896-03-17 nr. 21

14/15-05-1896

1895-01-01
Zangvereeniging "Excelsior" Zaandam 1896-11-28 nr. 33

17-12-1896

1892-04-01
Vrijwillige brandweer Zaandam 1897-04-07 nr. 5

25/26-04-1897

1879-06-15
De Zaanlandsche Handelsvereeniging Zaandam 1897-08-19 nr. 12

05/06-09-1897
22-11-1901

1897-01-06
Rijkswerkman Zaandam 1897-10-18 nr. 51

06-11-1897

1897-05-01
Afdeeling Zaandam van den Nederlandsch-Roomsch-Katholieken Volksbond Zaandam 1897-11-13 nr. 39

30-11-1897

1896-02-16
Vereeniging op Christelijke grondslag tot het houden eener bewaarschool Zaandam 1898-01-14 nr. 9

26-01-1898

1897-09-21
Visschersvereeniging, onder de zinspreuk: "De belangen der binnenvisscherij" Zaandam 1898-07-12 nr. 43

24/25-07-1898

1898-01-01
Christelijke muziekvereeniging A.D.V.E.N.D.O. (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) Zaandam 1899-02-14 nr. 16

26/27-02-1899

1898-09-08
Tooneelvereeniging "A.D.V.E.N.D.O." (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) Zaandam 1899-04-01 nr. 43

12-04-1899

1897-03-25
Afdeeling Zaandam van het Nederlandsch Werkliedenverbond "Patrimonium" Zaandam 1900-02-03 nr. 19

17-02-1900

1899-10-16
Algemeene Nederlandsche Rijkswerkliedenbond Zaandam 1900-07-23 nr. 50

11-08-1900

1900-01-01
Schietvereeniging "Door oefening beter" Zaandam 1901-01-05 nr. 26

20/21-01-1901

1900-09-01
Bakkersgezellenvereeniging "Voorwaarts", afdeeling Zaanstreek van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Zaandam 1901-04-13 nr. 47

01-05-1901

1899-10-01
"Ons aller belang", vereeniging van gaswerkers en lantaarnopstekers der gemeente Zaandam Zaandam 1901-05-17 nr. 43

07-06-1901

1900-09-29
Bond van werkgevers in het houtbedrijf Zaandam 1901-07-29 nr. 31

17-08-1901

1901-05-01
Weerbaarheidsvereeniging "Volksweerbaarheid" Zaandam 1901-08-05 nr. 56

16-08-1901

1900-10-05
Het Christelijk Ziekenhuis Zaandam 1901-10-04 nr. 38

20/21-10-1901

1901-07-19
Vereeniging tot opbeuring der weekmarkt te Zaandam Zaandam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1901-02-21
Schietvereeniging "Czaar-Peter", behoorende tot de afdeeling Zaandam en omstreken van den Koninklijken Nederlandschen bond van oud-onderofficieren Zaandam 1902-07-23 nr. 41

13-08-1902

1901-11-07
Scheepmakersvereeniging "Streven naar verbetering" aan de Zaanstreek Zaandam 1903-01-24 nr. 30

14-02-1903

1900-11-17
Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Onderlinge Individueele Risico-Vereeniging "de Zaanstreek" Zaandam 1903-04-17 nr. 46

15-05-1903

1902-12-01
Gereformeerde Jongelingsvereeniging "Johannes" Zaandam 1903-06-10 nr. 25

05/06-07-1903

1903-03-27
Zaanlandsche slagersvereeniging Zaandam 1903-11-28 nr. 49

25/26/27/28-12-1903

1898-11-15
Aantal verenigingen gevonden: 49 pagina: 1
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.