Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 17 april 1874
Koninklijk Besluit nr. 26
Oprichtingsdatum
Doelstelling

a. onderstand te verleenen aan Protestantsche Weduwen en Weezen te Amsterdam woonachtig zonder onderscheid van kerkgenootschap of godsdienstige richting; b. in het bizonder het lot aan te trekken van weduwen met de zorg van jonge kinderen belast en door het verschaffen van gezonde woningen en andere hulpmiddelen, de lasten der moeders te verlichten en de toekomst der kinderen te verbeteren; c. ondersteuning alleen te verleenen aan personen van onbesproken gedrag; de onderstand is tijdelijk of doorloopend in verband met de behoefte en de middelen der Vereeniging.

Staatscourant

05/06-07-1874, 07-04-1882, 09-05-1903

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 20
Goossens van Eyndhove nr. 227