Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Wilhelmina-Vereeniging

Naam Wilhelmina-Vereeniging
Plaats Sloten (NH)
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 november 1890
Koninklijk Besluit nr. 83
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Van de werkzaamheden harer leden, alsmede van de ten geschenke aangeboden voorwerpen een jaarlijksche verloting te houden, waarvan de opbrengst aan het Algemeen Armbestuur van Sloten zal worden uitgekeerd.

Staatscourant

16-01-1891

Goossens van Eyndhove nr. 2806
Opmerkingen

Het betreft Sloten in de provincie Noord-Holland, zoals blijkt uit Algemeen Handelsblad 05-01-1909.