Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling "Wormer" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte Kruis"

Naam Afdeeling "Wormer" van de Noordhollandsche vereeniging "Het witte Kruis"
Plaats Wormer
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 19 juli 1898
Koninklijk Besluit nr. 33
Oprichtingsdatum 01 juli 1898
Doelstelling

1. Besmettelijke ziekten te weren en te beteugelen;

2. hulp te verleenen bij epidemieën en gewone ziektegevallen;

3. de algemeene gezondheidsbelangen te helpen bevorderen.

Staatscourant

04-08-1898, 22/23-11-1903