Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Dordtsche runder- en varkensslagersvereeniging

Naam De Dordtsche runder- en varkensslagersvereeniging
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 19 juli 1898
Koninklijk Besluit nr. 34
Oprichtingsdatum 01 april 1898
Doelstelling

Het bevorderen van de belangen der rund- en varkensslagers in het algemeen en die harer leden in het bijzonder.

Staatscourant

07/08-08-1898