Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam

Naam Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Gesticht ter behandeling van ooglijders, inzonderheid minvermogende, te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 juni 1872
Koninklijk Besluit nr. 18
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het oprichten en instandhouden van een Gesticht ter behandeling van zoodanige ooglijders, die voor herstel of verbetering vatbaar zijn.

Staatscourant

11-07-1872, 18-08-1876, 28-06-1879, 06/07-07-1902

Goossens van Eyndhove nr. 182