Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

De Werkliedenvereeniging "Archimedes"

Naam De Werkliedenvereeniging "Archimedes"
Plaats Haarlem
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 juni 1898
Koninklijk Besluit nr. 54
Oprichtingsdatum 16 oktober 1884
Doelstelling

De belangen der verschillende door de leden uitgeoefende vakken te bevorderen en hunne belangstelling op te wekken voor vraagstukken, welke in verband staan met de gezondheidsleer.

Staatscourant

28-06-1898