Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, onder de zinspreuk: "De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid" (Ps. 111:10)

Naam Vereeniging voor Christelijk Onderwijs, onder de zinspreuk: "De vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid" (Ps. 111:10)
Plaats Amstelveen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 juni 1898
Koninklijk Besluit nr. 30
Oprichtingsdatum 28 januari 1898
Doelstelling

Den kinderen eene wetenschappelijk godsdienstige opleiding te geven, gegrond op den Bijbel als Gods Woord, en overeenkomstig den aard en de inrichting van het lager onderwijs, zooals het in de Staatswet is uitgedrukt.

Staatscourant

07-07-1898