Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van machinisten en stokers in Nederland

Naam Bond van machinisten en stokers in Nederland
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 15 juni 1898
Koninklijk Besluit nr. 41
Oprichtingsdatum 13 februari 1898
Doelstelling

a. Het verkrijgen van betere vaktoestanden voor de machinisten en stokers;

b. het verheffen van den zedelijken en stoffelijken toestand der machinisten en stokers;

c. het aankweeken van solidariteit onder de vakgenooten.

Staatscourant

03/04-07-1898