Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zondagsschool-vereeniging "Het penningske"

Naam Zondagsschool-vereeniging "Het penningske"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 5 juli 1898
Koninklijk Besluit nr. 71
Oprichtingsdatum 08 februari 1898
Doelstelling

Kinderen te onderwijzen in de Heilige Schriften, zooals zij vervat zijn in Oud en Nieuw Testament, Kerk- en vaderlandsche geschiedenissen.

Staatscourant

15-07-1898