Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Visschersvereeniging, onder de zinspreuk: "De belangen der binnenvisscherij"

Naam Visschersvereeniging, onder de zinspreuk: "De belangen der binnenvisscherij"
Plaats Zaandam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 12 juli 1898
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 01 januari 1898
Doelstelling

De belangen der visscherij alsmede die der visschers, te bevorderen.

Staatscourant

24/25-07-1898