Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van leden der afd. Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond, tot het verzekeren van werklieden tegen ongelukken

Naam Vereeniging van leden der afd. Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond, tot het verzekeren van werklieden tegen ongelukken
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 6 juli 1898
Koninklijk Besluit nr. 38
Oprichtingsdatum 20 oktober 1897
Doelstelling

a. Door bijeenkomsten de belangen van het vak te behartigen;

b. door schildersgezellen, in dienst harer leden, te verzekeren tegen de geldelijke gevolgen van invaliditeit en ongelukken, volgens voorschriften omtrent de verzekering tegen ongelukken van werklieden enz. in dienst bij aannemers van werken onder het beheer van het Departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.

Staatscourant

24/25-07-1898