Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam

Naam Vereeniging tot aanleg van een rij- en wandelpark te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 14 april 1864
Koninklijk Besluit nr. 85
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het aanleggen van een rij- en wandelpark in de nabijheid van het Leidsche Bosch te Amsterdam, het aankoopen van gronden daartoe, het in orde brengen van deze, om, als de aanleg geschied zal zijn, het Park, hetzij in eigen beheer te houden of op alsdan te bepalen voorwaarden aan de stad Amsterdam in eigendom of in gebruik aan te bieden.

Staatscourant

02-06-1864, 24-01-1893

Goossens van Eyndhove nr. 118