Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche Oranje-vereeniging onder de zinspreuk: "Onze hulpe is in den Naam van des Heeren Heere"

Naam Nederlandsche Oranje-vereeniging onder de zinspreuk: "Onze hulpe is in den Naam van des Heeren Heere"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 februari 1902
Koninklijk Besluit nr. 45
Oprichtingsdatum 31 oktober 1898
Doelstelling

De kennis onzer vaderlandsche geschiedenis, zooals zij tot kern heeft den strijd om de Gereformeerde religie, onder het volk te bevorderen en zoo de liefde voor Kerk, Oranje en Nederland op te wekken en aan te wakkeren.

Staatscourant

20-02-1902