Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Geheelonthouders-muziekvereeniging "Amicitia"

Naam Geheelonthouders-muziekvereeniging "Amicitia"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 1 februari 1902
Koninklijk Besluit nr. 45
Oprichtingsdatum 13 november 1898
Doelstelling

a. Het theoretisch en practisch beoefenen der muziek;

b. de geheelonthouding te bevorderen;

c. het geven van uitvoeringen voor eigen risico, of wel, in verband met andere vereenigingen, tegen eene vergoeding van minstens f 25 per uitvoering.

Staatscourant

21-02-1902