Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Hulpgenootschap tot bevordering der Evangelische Zending zoo uitwendige als inwendige

Naam Hulpgenootschap tot bevordering der Evangelische Zending zoo uitwendige als inwendige
Plaats Twisk
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 20 februari 1864
Koninklijk Besluit nr. 100
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De belangen der Zending in den ruimsten zin des woords te bevorderen.

Staatscourant

11-03-1864

Goossens van Eyndhove nr. 2931