Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eendracht"

Naam Vereeniging "Eendracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 15 februari 1878
Koninklijk Besluit nr. 4
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Door onderling verkeer van patroons en werklieden, beoefenaars van Tabaks- en Sigarenvak, beider belangen te bevorderen, de voor beiden zoo verderfelijke werkstakingen te voorkomen en een ondersteuningsfonds voor werklieden op te richten.

Staatscourant

20-03-1878, 16-03-1888, 24-12-1902

Goossens van Eyndhove nr. 282