Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Anna Stichting"

Naam Vereeniging "Anna Stichting"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 11 januari 1874
Koninklijk Besluit nr. 14
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Het stichten en instandhouden van eene of meerdere Bewaarplaatsen van kinderen beneden de vier jaar ten einde die, gedurende den tijd dat zij aan bestuurderessen zullen worden toevertrouwd, in goede localen te verzorgen.

Staatscourant

22/23-03-1874

Goossens van Eyndhove nr. 220