Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsclub "Wederkeerig Hulpbetoon"

Naam IJsclub "Wederkeerig Hulpbetoon"
Plaats Dirkshorn
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 27 januari 1902
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum 26 november 1901
Doelstelling

a. Het maken en onderhouden van ijsbanen op de vaaarten in de wijk Dirkshorn, meer in het bijzonder die van Dirkshorn naar de sluis en van de sluis naar de Fransche Sloot;

b. het zooveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen;

c. het aanbrengen van posten waar dit noodig blijkt te zijn;

d. het op geschikte plaatsen deponeeren van reddingsmiddelen tot redding van drenkelingen;

e. het organiseeren van wintervermakelijkheden.

Staatscourant

11-02-1902