Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Concordia inter nos"

Naam Vereeniging "Concordia inter nos"
Alternatieve namen
  • Vereeniging van timmergezellen onder den naam "Concordia inter nos", afdeeling van den Algemeenen Nederlandschen Timmerliedenbond (Gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22-04-1894)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 24 februari 1871
Koninklijk Besluit nr. 11
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden (timmergezellen) aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hun zedelijke als stoffelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

09-03-1871, 07/08/09-04-1901

NA, Justitie/Verenigingenregister inv.nr. 7067 (= NA, Justitie/Vennootschappendossiers inv.nr. 1794)
Goossens van Eyndhove nr. 160
Opmerkingen

De vereniging sloot zich bij KB van 22 april 1894 als afdeling aan bij de Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond.

Toen na 29 jaar de goedkeuring verliep, werd niet tijdig verlenging aangevraagd en werd de vereniging heropgericht op 01-02-1900 (Staatscourant 07/08/09-04-1901).