Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

"Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens

Naam "Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 januari 1902
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 01 mei 1901
Doelstelling

De belangen van restaurateurs, hotel-, koffiehuis- en sociëteithouders te Amsterdam of omstreken met al wat daarmede in verband staat, in het bijzonder de bevordering van het vreemdelingenverkeer te behartigen.

Staatscourant

04-02-1902