Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw"

Naam Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 januari 1902
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 21 juli 1901
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder hare leden aan te kweeken en te onderhouden, en zoowel hunne zedelijke als stoffelijke welvaart te bevorderen.

Staatscourant

06-02-1902