Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel

Naam Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 18 januari 1902
Koninklijk Besluit nr. 43
Oprichtingsdatum 29 mei 1901
Doelstelling

De belangen, en wel in hoofdzaak de economische belangen, harer leden te behartigen.

Staatscourant

31-01-1902