Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dordrechtsche politieagenten-vereeniging "Krachtig door samenwerking"

Naam Dordrechtsche politieagenten-vereeniging "Krachtig door samenwerking"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 01 maart 1902
Doelstelling

a. door samenwerking harer leden kameraadschap te bevorderen;

b. met geoorloofde en gepaste middelen te trachten de positie van den politieman zoowel stoffelijk als zedelijk, te verbeteren;

c. door het verstrekken van voor den politieman meest noodzakelijke wetboeken te trachten hem in zijn vak te bekwamen.

Staatscourant

16-04-1903