Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Afdeeling 's Gravenzande der Evangelische Unie

Naam Afdeeling 's Gravenzande der Evangelische Unie
Plaats 's-Gravenzande
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 13 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 09 januari 1903
Doelstelling

Om als afdeeling der Evangelische Unie werkzaam te zijn en mede te werken ter bereiking van het doel der Unie, hierin bestaande om:

a. de kerkelijke rechten van hare leden te verdedigen;

b. de vaststelling en uitbreiding van hare rechten te bevorderen;

c. op de uitoefening van de daaruit voortvloeiende plichten aan te dringen;

d. mede te werken tot handhaving van het Protestantsche beginsel van vrijheid van persoonlijke Christelijke belijdenis in de Nederlandsche Hervormde Kerk.

Staatscourant

17-04-1903