Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

IJsclub "Hem"

Naam IJsclub "Hem"
Plaats Venhuizen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 13 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 7
Oprichtingsdatum 05 januari 1903
Doelstelling

a. werkverschaffing; b. het maken en onderhouden van ijsbanen op de waterloozing, loopende van Elba tot de uitwatering dier vaart in verbinding met den Koedijk van Venhuizen; c. het zooveel mogelijk afbakenen van gevaarlijke plaatsen; d. het aanbrengen van posten waar dit noodig blijkt te zijn.

Staatscourant

21-04-1903