Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging van scheepsbouwmeesters "De Scheepsbouw"

Naam Vereeniging van scheepsbouwmeesters "De Scheepsbouw"
Plaats Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 23 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 21 oktober 1902
Doelstelling

1. de behartiging der belangen harer leden en de bevordering der kennis van het scheepsbouwbedrijf;

2. de overneming van het risico door de Ongevallenwet 1901 gelegd op de werkgevers, leden der vereeniging.

Staatscourant

22-04-1903