Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam

Naam Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 23 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 40
Oprichtingsdatum 22 augustus 1900
Doelstelling

a. de vriendschappelijke betrekking tusschen de leden onderling te onderhouden;

b. elkaar zooveel mogelijk behulpzaam te zijn, vooral ter verkrijging van passende betrekkingen.

Staatscourant

22-04-1903