Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang"

Naam Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 31 maart 1903
Koninklijk Besluit nr. 81
Oprichtingsdatum 31 maart 1897
Doelstelling

De vakbelangen harer leden te bevorderen en de laatsten te steunen bij eventueele schadeposten ontstaan bij afkeuringen hunner kalveren op het stedelijk abattoir.

Staatscourant

23-04-1903