Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Dilettantenclub "Onder Vrienden"

Naam Dilettantenclub "Onder Vrienden"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 1 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 5
Oprichtingsdatum 14 augustus 1899
Doelstelling

Het gezellig verkeer en uiterlijke welsprekendheid onder hare leden te bevorderen.

Staatscourant

26/27-04-1903