Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zuidhollandsche vereeniging van de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond

Naam Zuidhollandsche vereeniging van de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 58
Oprichtingsdatum 16 maart 1902
Doelstelling

a. de afdeelingen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond, welke gevestigd zijn in de provincie Zuidholland, met elkander in verbinding te brengen;

b. het voeren van gedachtenwisseling, in woord en geschrift, over de beginselen van het Algemeen Nederlandsch werkliedenverbond; en over provinciale en plaatselijke toestanden in het belang der arbeidende klasse;

c. het inroepen der tusschenkomst van gemeentebestuur of Provinciale Staten, voor zoover dit noodig wordt geacht in gevallen waar ter regeling of bevordering van een of andere aangelegenheid particuliere krachten te kort schieten;

d. het bevorderen der algemeene ontwikkeling van het vereenigingsleven.

Staatscourant

10/11-05-1903