Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zangvereeniging "Aurora"

Naam Zangvereeniging "Aurora"
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Datum van erkenning 20 april 1903
Koninklijk Besluit nr. 58
Oprichtingsdatum 21 november 1900
Doelstelling

a. bijeenkomsten te houden, waarin men zich uitsluitend oefent in één- of meerstemmig gezang, strekkende tot veredeling en algemeene beschaving;

b. het geven van zanguitvoeringen en andere vermakelijkheden, waardoor de leden zedelijk worden ontwikkeld, en de kunst wordt aangekweekt;

c. cursussen te houden voor zang, om aan hen, die blijken kunnen geven van eenigen muzikalen aanleg, en den ouderdom in den zang te bekwamen, ten einde later als werkende leden der vereeniging te kunnen worden toegelaten.

Staatscourant

10/11-05-1903