Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging "Eendracht"

Naam Vereeniging "Eendracht"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 21 februari 1871
Koninklijk Besluit nr. 5
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Eendracht en verbroedering onder de leden (scheepstimmerlieden) aan te kweeken en te onderhouden en door alle gepaste en wettige middelen zoowel hunne stoffelijke welvaart als hun zedelijk welzijn te bevorderen.

Staatscourant

10-03-1871

Goossens van Eyndhove nr. 159