Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Westfriesche Kanaal-Vereeniging

Naam Westfriesche Kanaal-Vereeniging
Plaats Schagen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 7 november 1890
Koninklijk Besluit nr. 57
Oprichtingsdatum
Doelstelling

1. Het bevorderen der scheepvaart binnen den Westfrieschen omringdijk; 2. het doen instellen van een volledig en grondig technisch en financieel onderzoek naar de wijze waarop en de middelen waardoor de vaarten binnen den Westfrieschen omringdijk op voldoende wijze in gemeenschap kunnen worden gebracht met de Zuiderzee en het Noord-Hollandsch Kanaal.

Staatscourant

14-02-1891, 28-09-1895

Goossens van Eyndhove nr. 2719