Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Amsterdamsch Scherpschutterscorps "Oranje-Nassau"

Naam Amsterdamsch Scherpschutterscorps "Oranje-Nassau"
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 29 augustus 1870
Koninklijk Besluit nr. 2
Oprichtingsdatum
Doelstelling

De vrijwillige oefening in den wapenhandel te bevorderen opdat de leden, in tijd van gevaar, met gunstig gevolg kunnen medewerken tot de verdediging des Vaderlands, zullende bij het uitbreken van een oorlog, als effectief opgetreden zijnde, onder nadere goedkeuring des Konings, zooveel mogelijk medewerken tot verdediging der Amsterdamsche linie.

Staatscourant

14-09-1870

Goossens van Eyndhove nr. 151