Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Vereeniging tot aanmoediging der redding van Schipbreukelingen

Naam Vereeniging tot aanmoediging der redding van Schipbreukelingen
Plaats Enkhuizen
Provincie Noord-Holland
Datum van erkenning 3 maart 1878
Koninklijk Besluit nr. 17
Oprichtingsdatum
Doelstelling

Om de redding van schipbreukelingen van uit Enkhuizen aan te moedigen, door: 1. zooveel mogelijk de schade te vergoeden, die de redder aan schip en tuigagie bekomt; 2. ondersteuning te verleenen wanneer, ten gevolge der redding, hulpbehoevenden mochten komen of achterblijven.

Staatscourant

05-04-1878, 09-11-1893

Goossens van Eyndhove nr. 1168